August 24, 2009

DOA HARIAN DI BULAN RAMADHAN

ﻪﺘﺎﻜﺮﺒﻮﷲﺍﺔﻤﺤﺭﻮﻡﻜﻴﻠﻋﻢﻼﺴﻠﺍ.
Dengan segala kekurangan dan kerendahan hati serta keikhlasan atas semua kekhilafan dan kelalaian yang pernah di lakukanbaik secara langsung mahupun melalui dunia maya,Jauh didalam hati yang senantiasa didalam genggaman Allah,mengucapkan :Selamat Menyambut Ramadhan" Marhabban Ya Ramadhan,Mohon Maaf Lahir dan Batin. "Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan memberikan Barkahnya di Bulan penuh Hikmah ini.

Doa Hari - 1 :Yaa Allah! Jadikanlah Puasa Ku Sebagai Puasa Orang-Orang Yang Benar-BenarBerpuasa. Dan Ibadah Malam Ku Sebagai Ibadah Orang-OrangYang Benar-Benar Melakukan Ibadah Malam. Dan Jagalah Aku Dari TidurnyaOrang-Orang Yang Lalai. Hapuskanlah Dosa Ku ... Wahai Tuhan SekalianAlam!! Dan Ampunilah Aku, Wahai Pengampun Para Pembuat

Dosa.Doa Hari - 2: Yaa Allah! Dekatkanlah Aku Kepada Keridhoan-Mu Dan Jauhkanlah Aku DanKemurkaan Serta Balasan-Mu. Berilah Aku Kemampuan Untuk MembacaAyat-Ayat-Mu Dengan Rahmat-Mu, Wahai Maha Pengasih Dari Semua Pengasih!!

Doa Hari - 3:Yaa Allah! Berikanlah Aku Rezki Akal Dan Kewaspadaan Dan Jauhkanlah AkuDariKebodohan Dan Ke sesatan. Sediakanlah Bagian Untuk Ku DariSegala Kebaikan Yang Kau Turunkan, Demi Kemurahan-Mu, Wahai Dzat Yang MahaDermawan Dari Semua Dermawan!

Doa Hari - 4:Yaa Allah! Berikanlah Kekuatan Kepada Ku, Untuk MenegakkanPerintah-Perintah-Mu, Dan Berilah Aku Manisnya Berdzikir Mengingat-Mu.Berilah Aku Kekuatan Untuk Menunaikan Syukur Kepada-Mu, DenganKemuliaan-Mu.Dan Jagalah Aku Dengan Penjagaan-Mu Dan Perlindungan-Mu,Wahai Dzat Yang Maha Melihat.

Doa Hari - 5:Yaa Allah! Jadikanlah Aku Diantara Orang-Orang Yang Memohon Ampunan, DanJadikanlah Aku Sebagai Hamba-Mu Yang Sholeh Dan Setia SertaJadikanlah Aku Diantara Auliya'-Mu Yang Dekat Disisi-Mu, DenganKelembutan-Mu, Wahai Dzat Yang Maha Pengasih Di Antara Semua Pengasih.

Doa Hari - 6:Yaa Allah! Janganlah Engkau Hinakan Aku Karena Perbuatan MaksiatTerhadap-Mu, Dan Janganlah Engkau Pukul Aku Dengan CambukBalasan-Mu. Jauhkanlah Aku Dari Hal-Hal Yang Dapa t MenyebabkanKemurkaan-Mu,Dengan Anugerah Dan Bantuan-Mu, Wahai Puncak Keinginan Orang-Orang YangBerkeinginan!

Doa Hari - 7:Yaa Allah! Bantulah Aku Untuk Melaksanakan Puasanya, Dan Ibadah Malamnya.Jauhkanlah Aku Dari Kelalaian Dan Dosa-Dosa Nya. DanBerikanlah Aku Dzikir Berupa Dzikir Mengingat-Mu Secara Berkesinambungan,Dengan Taufiq- Mu, Wahai Pemberi Petunjuk Orang-Orang Yang Sesat.

Doa Hari - 8:Yaa Allah! Berilah Aku Rezki Berupa Kasih Sayang Terhadap Anak-Anak YatimDan Pemberian Makan, Serta Penyebaran Salam, Dan PergaulanDengan Orang-Orang Mulia, Dengan Kemuliaan-Mu, Wahai Tempat BerlindungBagiOrang-Orang Yang Berharap

Doa Hari - 9:Yaa Allah! Sediakanlah Untuk Ku Sebagian Dari Rahmat-Mu Yang Luas, DanBerikanlah Aku Petunjuk Kepada Ajaran-Ajaran-Mu Yang Terang, DanBimbinglah Aku Menuju Kepada Kerelaan-Mu Yang Penuh Dengan Kecintaan-Mu,Wahai Harapan Orang-Orang Yang Rindu.

Doa H ari - 10:Yaa Allah! Jadikanlah Aku Diantara Orang-Orang Yang Bertawakkal Kepada-Mu,Dan Jadikanlah Aku Diantara Orang- Orang Yang MenangDisisi-Mu, Dan Jadikanlah Aku Diantara Orang-Orang Yang Dekat Kepada-MuDengan Ihsan-Mu, Wahai Tujuan Orang-Orang Yang Memohon.

Doa Hari - 11:Yaa Allah! Tanamkanlah Dalam Diriku Kecintaan Kepada Perbuatan Baik, DanTanamkanlah Dalam Diriku Kebencian Terhadap Kemaksiatan DanKefasikan. Jauhkanlah Dariku Kemurkaan-Mu Dan Api Neraka DenganPertolongan-Mu, Wahai Penolong Orang-Orang Yang Meminta Pertolongan.

Doa Hari - 12:Yaa Allah! Hiasilah Diriku Dengan Penutup Dan Kesucian. Tutupilah DirikuDengan Pakaian Qana'ah Dan Kerelaan. Tempatkanlah Aku Di AtasJalan Keadilan Dan Sikap Tulus. Amankanlah Diriku Dari Setiap Yang AkuTakuti Dengan Penjagaan-Mu, Wahai Penjaga Orang-Orang Yang Takut.

Doa Hari - 13:Yaa Allah! Sucikanlah Diriku Dari Kekotoran Dan Kejelekan. BerilahKesabaranPadaku Untuk Menerima Segala Ketentuan. Dan Berilah KemampuanKepadaku Untuk Bertaqwa, Dan Bergaul Dengan Orang-Orang Yang Baik DenganBantuan-Mu, Wahai Dambaan Orang-Orang Miskin.

Doa Hari - 14:Yaa Allah! Janganlah. Engkau Hukum Aku, Karena Kekeliruan Yang Kulakukan.Dan Ampunilah Aku Dari Kesalahan-Kesalahan Dan Kebodohan.Janganlah Engkau Jadikan Diriku Sebagai Sasaran Bala' Dan MalapetakaDenganKemuliaan-Mu, Wahai Kemuliaan Kaum Muslimin.

Doa Hari - 15:Yaa Allah! Berilah Aku Rezki Berupa Ketaatan Orang-Orang Yang Khusyu'.DanLapangkanlah Dadaku Dengan Taubatnya Orang-Orang Yang Menyesal,Dengan Keamanan-Mu, Wahai Keamanan Untuk Orang-Orang Yang Takut.

Doa Hari - 16:Yaa Allah! Berilah Aku Kemampuan Untuk Hidup Sebagaimana KehidupanOrang-Orang Yang Baik. Dan Jauhkanlah Aku Dari Kehidupan BersamaOrang-Orang Yang Jahat. Dan Naungilah Aku Dengan Rahmat-Mu Hingga SampaiKepada Ala m Akhirat. Demi Ketuhanan-Mu Wahai Tuhan Seru SekalianAlam.

Doa Hari - 17:Yaa Allah! Tunjukkanlah Aku Kepada Amal Kebajikan Dan Penuhilah HajatSertaCita-Cita Ku. Wahai Yang Maha Mengetahui Keperluan, TanpaPengungkapan Permohonan. Wahai Yang Maha Mengetahui Segala Yang AdaDidalamHati Seluruh Isi Alam. Sholawat Atas Mohammad DanKeluarganya Yang Suci.

Doa Hari - 18:Yaa Allah! Sedarkanlah Aku Akan Berkah-Berkah Yang Terdapat Di SaatSaharnya. Dan Sinarilah Hatiku Dengan Terang Cahayanya DanBimbinglah Aku Dan Seluruh Anggota Tubuhku Untuk Dapat MengikutiAjaran-Ajarannya, Demi Cahaya-Mu Wahai Penerang Hati Para Arifin.

Doa Hari - 19:Yaa Allah! Penuhilah Bagianku Dengan Berkah-Berkahnya, Dan MudahkanlahJalanku Menuju Kebaikan-Kebaikannya. Janganlah Kau Jauhkan Aku DariKetertedmaan Kebaikan- Kebaikannya, Wahai Pembed Petunjuk Kepada KebenaranYang Terang.

Doa Hari - 20:Yaa Allah! Bukakanl ah Bagiku Pintu-Pintu Sorga Dan Tutupkanlah BagikuPintu-Pintu Neraka, Dan Berikanlah Kemampuan Padaku Untuk Membaca Ai-QuranWahai Penurun Ketenangan Di Dalam Hati Orang-Orang Mu'min.

Doa Hari - 21:Yaa Allah! Berilah Aku Petunjuk Menuju Kepada Keridhoan- Mu. Dan JanganlahEngkau Bed Jalan Kepada Setan Untuk Menguasaiku.Jadikanlah Sorga Bagiku Sebagai Tempat Tinggal Dan Peristirahatan, WahaiPemenuh Keperluan Orang- Orang Yang Meminta.

Doa Hari - 22:Yaa Allah! Bukakanlah Bagiku Pintu-Pintu Kurnia-Mu, Turunkan UntukkuBerkah-Berkah Mu. Berilah Kemampuan Untuk ku KepadaPenyebab-Penyebab Keridhoan-Mu, Dan Tempatkanlah Aku Di Dalam Sorga-MuYangLuas,Wahai Penjawab Doa Orang-Orang Yang Dalam Kesempitan.

Doa Hari - 23:Yaa Allah! Sucikanlah Aku Dari Dosa-Dosa, Dan Bersihkanlah Diriku DariSegala Aib. Tanamkanlah Ketaqwaan Di Dalam Hatiku, Wahai PenghapusKesalahan Orang-Orang Yang Berdosa.

Doa Hari - 24:Yaa Allah! Aku Memohon Kepada-Mu Hal-Hal Yang Mendatangkan Keridhoan-Mu,DanAku Berlindung Dengan- Mu Dan Hal-Hal YangMendatangkan Kemarahan-Mu, Dan Aku Memohon Kepada-Mu Kemampuan UntukMentaati-Mu Serta Menghindari Kemaksiatan Terhadap-Mu, Wahai Pemberi ParaPeminta.

Doa Hari - 25:Yaa Allah! Jadikanlah Aku Orang-.Orang Yang Menyintai Auliya-Mu DanMemusuhiMusuh-Musuh Mu. Jadikanlah Aku Pengikut Sunnah-SunnahPenutup Nabi-Mu, Wahai Penjaga Hati Para Nabi.

Doa Hari - 26:Yaa Allah! Jadikanlah Usaha ku Sebagai Usaha Yang Di syukuri, DanDosa-Dosaku Di ampuni, Amal Perbuatan Ku Diterima, Dan Seluruh Aibku Di tutupi, Wahai Maha Pendengar Dan Semua Yang Mendengar.

Doa Hari - 27:Yaa Allah! Rizkikanlah Kepadaku Keutamaan Lailatul Qadr, Dan UbahlahPerkara-Perkara ku Yang Sulit Menjadi Mudah. Terimalah PermintaanMaafku, Dan Hapuskanlah Dosa Dan Keslahanku, Wahai Yang Maha PenyayangTe rhadap Hamba- HambaNya Yang Sholeh.

Doa Hari - 28:Yaa Allah! Penuhkanlah Hidupku Dengan Amalan-Amalan Sunnah, DanMuliakanlahAku Dengan Terkabulnya Semua Permintaan. DekatkanlahPerantaraanku Kepada-Mu Diantara Semua Perantara, Wahai Yang TidakTersibukkan Oleh Permintaan Orang-Orang Yang Meminta.

Doa Hari - 29:Yaa Allah! Liputilah Aku Dengan Rahmat Dan Berikanlah Kepadaku Taufiq DanPenjagaan. Sucikanlah Hatiku Dan Noda-Noda Fitnah Wahai PengasihTerhadap Hamba- HambaNya Yang Mu'min.

Doa Hari - 30:Yaa Allah! Jadikanlah Puasa ku Disertai Dengan Syukur Dan Penerima Di,AtasJalan Keredhoan-Mu Dan Keridhoan Rasul. Cabang-Cabangnya KokohDan Kuat Berkat Pokok-Pokoknya, Demi Kenabian Mohammad Dan KeluarganyaYang Suci, Dan Segala Puji Bagi Allah Tuhan Sekalian Alam dan disudahi dengan Aminnnnn.......Mudah-mudahan dirahmati kita sekelian oleh Allah S.W.T.

June 9, 2009

Aduyai...kelopak air pun jadi...
Kalau dah memang kanak-kanak macam inila gayanye...semua tempat dijadikan tempat bermain...
Mula-mula, Isyraf elok je bjln kat atas rumput tu,cuit2 air je..maklumla ibu ada kat sebelah. Bila ibu dah lepas kat depan sikit,tak tahan agaknye tengok cantik je air tu...apa lagi dia terus 'sliding' kat situ,Hafiy takkan nak tengok jekan....apa lagi,yeahaa..tak sempat nak pegang dia dah sampai dulu..senyum jela sebelum bagi cop kat kaki sikit
Tapi tak sampai hati nak marah beria,coz masa saya kecik2 dulu pun saya cam dia orang jugak..hahaha,setiap kali hujan mesti keluar rumah main kelopak air dengan kaklang dan abang teh kat depan rumah..lagi syok!!
So, sempat la saya ambil gambar nak tunjuk kat diaorang bila dah besar nanti, "kesian kan...kat umah ibu takde kolam,korang berenang je la kat kelopak air tu..kalau nak ada kolam sendiri kena belajar rajin-rajin,kerja baik-baik,kumpul duit...baru boleh buat kolam kat tepi rumah ke,dalam rumah ke..." sebagai bukti yang masa dia orang main air ni ibu dia belum mampu nak buat kolam sendiri...
~ kanak-kanak perlukan kebebasan bermain agar mereka dapat mempelajari sesuatu yang baru dalam hidup mereka...namun mereka perlukan tunjuk ajar ibubapa agar berada di landasan yang betul,maka ibubapa perlu menjadi fasilitator dan mentor mereka ~

June 8, 2009

Kakak Ayah Kembali ke Rahmatullah...

Adik-beradik saya dan saya memanggilnye dengan gelaran 'makwe'. Satu-satunye kakak ayah yang ada, dan pada 5 Jun 2009 (Jumaat), 'makwe' telah meninggalkan kami buat selamanya. Kini Ayah hanya tinggal dua beradik daripada 7 orang beradik, iaitu adik ayah yang dikenali sebagai 'makchik'.
Saya dan arwah tidak begitu akrab, namun saya mengenali beliau setiap kali berkunjung ke rumahnya setiap kali menyambut Hari Raya di Kampung Durian Tawar, Triang Temerloh . Ingat-ingat lupa akan watak sebenar arwah, namun masih terbayang senyuman di wajah arwah setiap kali kami berjumpa.
Perangai pelik ayah dapat saya lihat pada khamis malam jumaat, sebelum mendapat khabar tentang kematian arwah. Kebetulan ayah berada di rumah saya bersama-sama adik dan anak saudara yang lain (musim cuti sekolah). Kebiasaannya ayah akan tidur awal sekitar jam 11 malam, saya lihat ayah gelisah seperti ada yang tak kena. Saya hanya biarkan dia melayan cucu bongsunya dan saya ke bilik untuk tidurkan Hafiy. Hampir jam 1 pagi,ayah mengetuk pintu bilik dan memaklumkan bahawa arwah dah kembali ke rahmatullah pada jam 12 am..Innalillah wainnailahirajiunn...Orang lelaki memang susah untuk menangis, tapi pada malam tu, ayah hanya rehatkan badan di sofa dan sekilas saya melihat ke arahnya dia sedang mengelap air mata yang jatuh ke pipi..."sape kate lelaki takde perasaan..ye tak?"..
Ayah bertanya, siapa yang akan hantarnya balik ke Temerloh, tak perlu saya nak bertanya kepada adik2 yang lain siapa yg 'free'..saya terus menawarkan diri untuk menghantarnya balik, lagipun saya sudah lama tak balik ke Temerloh. Walaupun ada mesyuarat yang perlu saya hadir keesokannya, saya teruskan niat untuk menghantar ayah dan ambil cuti 'emergency' (EL),anak-anak terpaksa saya tinggalkan bersama pembantu sekejap. Untuk menghantar ayah, kaklang dan angah 'offer' diri nak ikut,so mereka juga kena ambil 'EL'.
Semasa perjalanan ke Temerloh, saya dimaklumkan arwah dijangka akan dikebumikan sebelum solat Jumaat, dalam hati, tak tahu la sempat ke tidak sampai sebelum solat jumaat ni, sedar tak sedar saya dah memecut hingga 160km/j..opss "sayangilah orang yang tersayang"..sampai Temerloh, ambil mak kat rumah dulu, kemudian baru ke kampung ayah..tapi kami lewat beberapa minit..arwah selamat dikebumikan. Semoga arwah ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehah di syurga fidausi...Amin
Yang Hidup Pasti Akan Mati..Yang Masih Hidup Perlu Teruskan Perjuangan sebagai Khalifah di Muka Bumi Ini..Semoga kita semua mendapat syafaat dari setiap perkara yang kita lakukan...
~~Apakah jalan cerita kita di penghujungnya,Hanya Allah yang mengetahui~~


***Bila meluangkan masa bersama sanak saudara, baru la saya lebih mengenali sepupu2 sebelah ayah....tak sangka ada muka anak saudara sepupu (2 pupu) saya yang mukanye persis saya masa kecil dulu...kaklang berbisik kpd saya:"hei kakandak muka adik tu 'sebijik' mcm awak masa kecik la.."..aha..saya mengiyakanye tak sangka macam cite doraemon pulak..sebab saya tak pernah tengok muka saya masa kecik secara life ..hehe,apa lagi saya bergambar dengan adik comel tu...(comel ke?) alamak terlebih sudah...

MASALAH TEKNIKAL..MACAM-MACAM ADA..

**Beberapa kesilapan teknikal terjadi menyebabkan saya sudah lama tidak mencoret sesuatu di Blog CERITA KITA....tiada perkongsian cerita, tidak dapat nak menjenguk rakan kenalan di blog, tidak tahu juga perkembangan terkini rakan kenalan...Apapun, sekarang,hari ini dan saat ini 'the problem was settled'...yeeehaaaaa..saya sudah boleh menyambung 'cerita kita'..huhuhuuu

Memang rindu sangat nak jenguk rakan-rakan yang lain...ape cite la ye...

"Bijak-bijak....."

May 14, 2009

ila anak pakcik ali
Permata Hati Ila n Rahim (suami)

Khabar gembira buat yang mengenali Norfardilah Mohd Ali (ila_ali) x student FSR telah selamat melahirkan cahaya mata yang pertama iaitu seorang puteri pada 14 Mei 2009 (19 Jamadilawal 1430) di Hospital Rawatan Islam Al-Zaharah, Bangi...

Baby girl yang sangat comel tu dilahirkan pada jam 2.32pm seberat 3.41kg...emmm boleh tahan jugak kan.

Alhamdulillah kedua2nya selamat...syukur,bertambah lagi umat Rasulullah..

Untuk perkembangan selanjutnya mengenai ila,boleh la datang melawat dia di rumah ibunya di Bangi. Atau boleh hubungi dia melalui telefonnya.


May 10, 2009

HUSKY VOICE

Hai kawan2,..penjenguk setia...anyone....yang sudi singgah di Blog Cerita Kita...

Rasanya dah 2 minggu tidak bercerita di sini

Dah nasib badan atau musim demam atau ujian....hehe..dah lama tak demam teruk camni..satu minggu MC..maklum la dah lama tak duduk lama2 kat Pulau...sejuk, panas,sejuk panas...at last tekak gatal, batuk2 then demam..Demam dah kebah after kena inject,batuk lum hilang lg...sampai suara pun jadi 'husky'..


Penangan Kejohanan Sukan Badan Berkanun di Pulau Langkawi...Game netball habis sampai 1hb..pasukan MSN takde rezeki tahun ni,hanya ke suku akhir je,kalah 1 point dgn UMT...boleh tahan jugak la 'frust' nye,takpe next time kena tebus kekalahan ni...2hb join treasure hunt lak....satu langkawi we all pusing,saja la memenuhi waktu terluang....Balik2 je KL demam sampai seminggu..takpe,maknanye kena rehat la tu..

Bila dah masuk keje, kena cari mood pula untuk mulakan tugasan,boleh tahan la kan...fuhhh
Nak pg gym pun,kena cari mood gak ni..

Apapun, saya bersyukur sebab demam tak berjangkit kat anak2 atau ahli keluarga yg lain...saudara saya yang kena demam denggi pun dah baik..Alhamdulillah..

Now, I got husky voice...kepada rakan penjenguk lain, banyakkan minum air dan mkn Vit.C..elakkan virus demam yg semakin menular sekarang.

April 19, 2009

Doakan Semoga Mariyana Mat Isa (Yana) cepat Sembuh

Salam....khas buat semua yg mengenali Maiyana Mat Isa (Yana)- x student Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam,yet former fasilitator in PERLU , UiTM..(seorang yg happy go lucky!)
Hari Sabtu petang (18 April 2009) saya mendapat sms daripada sahabat baik Yana iaitu Ima.
"Salam.utk.pengetahuan.semua.mariyana.isa.xcdent.smlm.keadaan.agak.parah.kaki.n.tangan.kiri..patah.dan rahang.juga.pth.skrg.dhospital.epoh.harap.maklum."...(sms drpd ima)
Saya mula terbayangkan wajah Yana yg kurus dan mudah tersenyum tu..memang dah lama kami tidak berjumpa..dan saya rasa sedih sgt bila dapat sms tentang dia ditimpa kemalangan mcm tu skali.
Ramai-ramai...doakan semoga Yana cepat baik,sembuh,pulih...dan sihat seperti biasa...Amin